آتل شست ولکر مدل ۴۲۰۰۲ WELLCARE

تومان 285,000

توضیحات

دارای منافذی جهت ایجاد جریان هوا

فیکس شدن آتل به وسیله بند کشی

دارای پوشش پارچه ای زیر آتل برای جلوگیری از حساسیت