آرنج بند ۷۲۳ LP

تومان 79,000

توضیحات

۱- ساپورت آرنج دست ضعیف و آسیب دیده
۲- جلوگیری از آسیبهای احتمالی
۳- گرم نگه داشتن  آرنج دست