حلقه محافظ محدب کانوکس چسب پایه هالیستر مدل ADAPT

توضیحات

حلقه محافظ محدب کانوکس چسب پایه هالیستر مدل ADAPT پانسمانی ویژه و منحصر به فرد برای استومی های فرورفته و گود و دارای زخم می باشد. این حلقه از پوست اطراف استوما محافظت نموده و مانع آسیب بیشتر آن شده و به اندازه دلخواه قابل برش است.