خمیر نواری استومی هالیستر مدل ADAPT

توضیحات

خمیر نواری استومی هالیستر مدل ADAPT خمیری منحصر به فرد و فاقد الکل جهت پر کردن چین های عمیق پوستی اطراف استوما کاربرد داشته و با هم سطح نمودن پوست اطراف آن باعث تثبیت کیسه استومی شده و از نشت مواد دفعی از اطراف استوما ممانعت می کند.