رابط یورین بگ کیسه یوروستومی هالیستر

تومان 10,000

توضیحات

رابط یورین بگ کیسه یوروستومی هالیستر

رابط یورین بگ کیسه یوروستومی هالیستر به آسانی به کیسه یوروستومی متصل شده و اتصال ایمن و مطمئنی را با کیسه ادرار بیمار در هنگام شب به همراه می آورد. این کیسه قابلیت شستشو و استفاده مجدد را نیز داشته و فاقد هر گونه لاتکس است.