زانوبند LP 508

تومان 330,000

توضیحات

زانوبند LP 508 به نحوی طراحی شده است که اجازه تنفس به زانو را داده و از تعریق زانو جلوگیری میکند. با توجه به این ویژگی و دیگر ویژیگی های این زانوبند از آن به عنوان زانوبند ورزشی هم استفاده می شود.