زانوبند LP 788

تومان 250,000

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

زانوبند LP 788 مخصوص افرادی که دچار عدمثبات کشکک زانو، و در رفتگی خفيف و يا ضربديدگی خفيف زانو و عدم ثبات زانو و خالی کردن زانو هستند.