سوزن اسکالپ وین 21 سبز

تومان 600

کی از سوزن‌هایی که جهت تزریق دارو به بدن استفاده می‌شود اسکالپوین (Scalp Vein Set) یا سوزن پروانه‌ای است که معمولاً با زاویه °15 وارد سیاهرگ می‌شود. اسکالپوین دارای گیج‌های مختلفی است که تنوع گیج متناسب با کاربرد این سوزن برای سنین مختلف می‌باشد. به طور معمول هرچه سن فرد کمتر باشد از سوزن‌های با قطر کوچک‌تر (گیج ریزتر) استفاده می‌شود. جهت نشان دادن گیج سوزن از رنگ‌های مختلفی در هاب و کانکتور استفاده می‌شود .