سوند فولی سه راه سایز 18 قرمز

تومان 8,000

سوند فولی سه راه از جنس لاتکس می باشد .

همان گونه که از سوند فولی سه راه مشخص می باشد این سوند داراری سه خوروجی برای دفع ادرار می باشد.

تفاوت سوند فولی سه راه و دو راه در میزان تعداد خروجی ادرار می باشد.

می توان یکی از خروجی ها را به کیسه ادرار متصل نمود و از دو خوروجی دیگر بنا به توصیه پزشک عمل کرد

در زمانی از دیگر خروجی های سوند فولی سه راه مواد دارویی داخل مجرای تناسلی فرد بیمار ریخته می شود

سوند فولی سه راه در انتهای خود یک بالن کوچک دارد و با آب استریل پر می شود تا سوند از بدن بیمار خارج نگردد

سوند فولی سه راه توانایی ماندگاری در بدن بیمار را دارد ار ای روی به آن سوند ماندگار نیز گفته می شود.