شکم بند دوران بارداری اوپو OPPO 2062 MATERNITY BACK SUPPORT

تومان 350,000

توضیحات

– کمک به کاهش کمردرد و خستگی در دوران بارداری.
– کمک به تسکین درد به آرامی بلند کردن شکم.
– ارائه فشرده سازی و پشتیبانی به باسن و کمر.