فینگر تیپ

تومان 7,000

توضیحات

فینگر تیپ یا رابط ساکشن

این محصول بعنوان قطعه رابط بین ساکشن تیوب و سایر محصولات مانند ساکشن کاتتر،سوند نلاتون و .. می باشد که با داشتن یک مخروط ناقص با طراحی پلکانی در هر سو به راحتی در کانکتور این محصولات فیکس می شود به طوریکه از نشت مواد در پی عمل ساکشن جلوگیری می نماید. سوراخ کوچک بین دو مخروط که با یک درپوش محافظت می شود با قرارگرفتن انگشت کاربر روی آن  و ایجاد حالت on & off می تواند به عمل ساکشن در مواردی که به علت غلظت مواد دفعی نیاز به تغییر جزئی فشار مکش وجود دارد کمک نماید.