قوزبند ۹۲۹ LP

تومان 610,000

توضیحات

  • قوزبند طبی ۹۲۹ LP برطرف کننده عادت غلط نشستن، افتادگی شانه ها، قوزکردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانمهای نوجوان در سنین بلوغ
  • قوزبند ۹۲۹ LP به نحوی طراحی شده است که بیشترین تاثیر را در برطرف نمودن قوز میگذارد.