لگن مدفوع بیمار

تومان 65,000

توضیحات

لگن مدفوع بیمار

تکرر ادرار یا بی اختیاری ادرار یکی از مشکلات رایج افراد با ضایعات نخاعی و یا افراد دچار کهولت سن می باشد. عدم دسنرسی به سرویس بهداشتی در زمانی که شما نیاز به دفع ادرار یا مدفوع دارید هم این مشکل را چند برابر می کند. اگر فرد در روز 8 بار و یا بیشتر و در طول شب 2 بار یا بیشتر برای دفع ادرار به توالت مراجعه کند احتمالا به مثانه بیش فعال مبتلاست. برای کنترل و درمان بی اختیاری و تکرر ادرار راه های گوناگونی ذکر شده است. در کنار این راه ها استفاده از وسایل کمکی می تواند روند زندگی شمارا به حالت طبیعی خود بازگرداند. وسیله ای که ما به شما پیشنهاد می کنیم لگن بیمار است. شما به استفاده از لگن، برای هربار دفع ادرار خصوصا در شب و در حین مسافرت نیازی به سرویس بهداشتی نخواهید داشت.