نخ بخیه ویکریل (سوپابن) راند ۲/۰ «سوپا»

تومان 4,000

توضیحات

  • استریل
  • سطح مقطع راند
  • طول نخ 75 سانتی متر
  • قطر 2/0
  • سوزن 1/2 دایره
  •  قابلیت انعطاف پذیری و گره پذیری کم
  • قابل جذب
  • حساس به رطوبت