پانسمان فوق جاذب ZETUVIT E 20*10 CM هارتمن

تومان 4,500

پانسمان فوق جاذب ZETUVIT E

پانسمان زتوویت جهت زخم های بسیار پر ترشح کاربرد دارد.

موارد مصرف :

ایده آل جهت کلیه زخم های دارای ترشح بسیار زیاد

مزایا:

  • فوق جاذب ترین پانسمان در بین پانسمان های مدرن
  • کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت
  • تعویض پانسمان بسته به نوع زخم، ۴ تا ۷ روز دیگر

نکته:

  • پانسمان غیر قابل برش می باشد.
  • در زمان استفاده، قسمت سفید رنگ روی زخم و قسمت سبز رنگ بیرون قرار می گیرد.
  • پانسمان بدون چسب بوده و با یک چسب حصیری Omnifix یا باند روی زخم ثابت می شود.