پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار-MEPILEX BORDER 15*20 cm

تومان 145,000

پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار-Mepilex Border

Mepilex Border پانسمان به شکل فوم وجاذب موثر ترشحات میباشد که همه در یک محصول جمع شده و رطوبت محیط زخم را حفظ میکند. لایه Safetac لبه های زخم را میپوشاند و مانع نشت ترشحات به بافت های اطراف شده و خطر لیچ افتادن را به حداقل میرساند.لایه  Safetac موجب میشود که تعویض پانسمان بدون آسیب رساندن به پوست یا زخم انجام شود و بیمار دردی مضاعف را احساس نکند.