پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار ساکروم -MEPILEX BORDER SACRUM 18*18 cm

تومان 118,000

پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار ساکروم -Mepilex Border Sacrum 

Mepilex Border Sacrum  پانسمان به شکل فوم وجاذب موثر ترشحات  میباشد که همه در یک محصول جمع شده و رطوبت محیط زخم را حفظ میکند.این پانسمان منحصرا جهت استفاده در ناحیه ساکروم طراحی شده است. لایه  Safetac لبه های زخم را میپوشاند و مانع نشت ترشحات به بافت های اطراف شده و خطر لیچ افتادن را به حداقل میرساند.لایه Safetac موجب میشود کع تعویض پانسمان بدون آسیب رساندن به پوست یا زخم انجام شود و بیمار دردی مضاعف را احساس نکند.