چسب پایه مسطح حلقه انعطاف پذیر هالیستر مدل فلکس ور

توضیحات

چسب پایه مسطح هالیستر دارای چسب حصیری FLEXWEAR FLAT SKIN BARRIER، دارای چسب پایه هیدروکلوئید مقاوم فلکس ور با مدت ماندگاری مناسب، مقاومت در مقابل ترشحات، دارای حلقه انعطاف پذیر، دارای چسب حصیری و قابل برش است.