کتف بند ۹۵۸ LP

تومان 215,000

توضیحات

۱- نیاز به گرم نگهداشتن شانه
۲- جلوگیری از حرکات ناخواسته شدید لحظه ای در شانه