کیسه ادرار دانمارکی

تومان 7,500

این محصول برای افرادی که در دفع ادرار خود دچار مشکل هستند تهیه و تولید شده است. با استفاده از این کیسه میتوان ادرار را به وسیله یک مسیر لوله ای مطمئن به محل جمع آوری که کیسه ای می باشد انتقال داد.

مقدار حجم این کیسه حدود 500 سی سی است .و جهت تخلیه و چندبار مصرف بودن آن دارای شیر تخلیه بدون بازگشت می باشد.

این محصول برای بیمارانی که کنترل ادرار خود را ندارند مفید است.