کیسه دو تکه یوروستومی شفاف شیردار 55 میلی متر هالیستر Conform 2

تومان 38,000

توضیحات

در کیسه دو تکه یوروستومی شفاف 55 میلی متر هالیستر Conform 2 چسب پایه (Skin Barrier) از کیسه (Pouch) جدا می باشد و به صورت دو قطعه جدا از هم ارائه می شوند و سپس توسط بیمار بروی هم وصل شده و بروی بدن قرار می گیرند.