کیسه یک تکه ته باز کلستومی – ایلئوستومی آلترنا شفاف و مات کلوپلاست Coloplast Colostomy Bag

تومان 40,000

توضیحات

در سیستم کیسه استومی یک ‏تکه آلترنا ته باز شفاف، کیسه و چسب بطور یکپارچه متصل به هم و غیر قابل جداشدن از یکدیگر هستند. دو دو نوع شفاف و مات تولید می شود که نوع شفاف معمولا برای روز های اول پس از عمل جراحی کاربرد دارد تا محتویات دفعی بررسی شوند و نوع مات د