چشم بند مخصوص تنبلی چشم طب و صنعت مدل 87300 teb & sanat