محلول ضدعفونی کننده ابزار و آندوسکوپ بوده آلمان مدل کورسولکس بیسیک Korsolex Basic 2Liter

تومان 820,000

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

محلول ضدعفونی کننده ابزار و آندوسکوپ بوده آلمان مدل کورسولکس بیسیک Korsolex Basic 2Liter

اين محلول گلوتارآلدهيدی در آندوسكوپي ها به صورت مراحل شناورسازي وسايل و همچنين روشهاي معمول از روشهاي دستي گرفته تا نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك دراستريليزاسيون سرد بكار مي رود.اين محلول انطباق پذيري وسيعي با وسايل پلاستيكي، لاستيكي، فلزي، چيني و شيشه اي و وسایل اندوسکوپی فیبرواپتیک دارد.

ازاين محلول به روش شناورسازي استفاده مي شود.این محصول باید رقیق شود.براي تهيه محلول 4% بايد 40 سي سي از محلول را به 960 سی سی آب فاقد املاح اضافه كرد و وسايل را درون آن جای داد.بایداطمينان حاصل شودكه تمام مجاري وحفرات آغشته به محلول باشد.پس از 15 دقيقه وسايل خارج گردند و با آب شستشو داده شوند. اين محلول در صورت تميز ماندن تا 7 روز پايداري دارد. در صورت بالا بودن بار پروتئيني و استفاده از مواد حاجب تركيب آن با Bodedex®forte نتيجه مطلوب داشته و ضدعفوني وتميز كردن وسايل همزمان انجام مي شود. اين محلول بايد رقيق شود. درصورت تركيب باBodedex® forte 1% مي توان 40 سي سي از محلول و10 سي سي Bodedex® forte را به 950 سی سی آب فاقد املاح اضافه كرد. دوام محلول فوق 1 روز مي شود. در غير اينصورت قبل از استفاده از Korsolex®basic از محلول Bodedex® forte 1% بمدت 5 دقيقه استفاده نموده پس از آبكشي وسايل در محلولKorsolex®basic قرار داده شوند وپس از 15 دقيقه آبكشي وخشك شود. هركدام از محلول ها جداگانه درصورت تميز ماندن 7 روز پايداري خواهد داشت.

* در هنگام مصرف از دستكش و عينك ايمني استفاده شود. ًدرصورت مصرف قبل ويا بعد ازKorsolex® basic ازمحلولي باپايه چهارگانه آمونيوم بايد بين دو محلول 2 الي 3 بار از محلول Bodedex® forte 1% استفاده شود تا اثر محلول قبلي از وسايل پاك شده و بامحلول جديد تداخل نداشته باشد.