پانسمان هیدروزورب ژل (HYDROSORB GEL (15gr هارتمن

تومان 55,700

پانسمان هیدروزورب ژل HYDROSORB GEL

موارد مصرف :

  • جهت تسهیل دبریدمان اتولیتیک نکروزه و اسلاف
  • از پانسمان های هیدروفیلم، هیدروکل و هیدروتک می توان به عنوان پانسمان ثانویه روی هیدروزورب ژل استفاده کرد.
  •  قابل استفاده در تمام انواع زخم های حاد و مزم

مزایا:

  • به دلیل وجود تری گلیسیرید گیاهی از خیس خوردگی اطراف زخم جلوگیری می کند.
  •  دوز موثر و مطمئن به خاطر درجه بندی پیستون سرنگ قابل رویت می باشد.
  •  به دلیل داشتن غلظت مناسب روی زخم باقی می ماند.
  •  فرم پیستونی هیدروزورب ژل باعث می شود هنگام استفاده  از آن، تمام حجم ژل قابل استفاده باشد.

نکته:

  •  قابل استفاده با پانسمان های Hydrocoll caTordyH ,mlfiordyH.
  •  این پانسمان در افراد دیابتی با HydroTac  قابل استفاده است.