پانسمان هیدروکل هارتمن HYDROCOLL 10*10 cm

تومان 22,300

پانسمان هیدروکل HYDROCOLL

موارد مصرف

 • قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط
 • ایده آل جهت سوختگی درجه دو سطحی

مزایا

 • با ایجاد رطوبت کنترل شده (رطوبت بهینه) سرعت ترمیم
 • زخم را افزایش می دهد.
 • هیدروکل قابل برش می باشد.

نکته

 •  عدم استفاده در زخم های عفونی
 •  به عنوان پانسمان ثانویه بر روی Hydrosorb Gel , Sorbalgonاستفاده می شود.
 •  هنگام استفاده با مالش دادن سطح پانسمان قدرت چسبندگی آن ایده آل می گردد.
 •  هنگام اشباع شدن، ژل شیری رنگی زیر پانسمان تشکیل می شود که زمان تعویض پانسمان را نشان می دهد.
 •  هنگام برداشتن از روی زخم بقایایی در سطح زخم بر جای نمی گذارد.
 •  بسته به میزان ترشح تعویض پانسمان بین 3تا 4روز می باشد.