پد محافظ استومی وللند Welland Ostomy Barrier Pad

توضیحات

پد محافظ استومی وللند Welland Ostomy Barrier Pad مانند کرم ها و اسپری های محافظ استومی عمل نموده و از پوست اطراف استوما در مقابل التهاب، قرمزی، جراحت، آسیب و زخم شدن محافظت می نماید. این پد به سرعت خشک شده و سرعت تعویض کیسه استومی را افزایش می دهد.