کاندوم شیت دانمارکی سایز 25

تومان 10,500

کاندوم شیت منحصراً برای جنس مذکر طراحی شده است.این محصول از جنس سیلیکون است که باعث

ایجاد چسبندگی شده و کاملا روی آلت تناسلی فکیس میشود.

این کاندوم به همراه کیسه ادرار برای افرادی که اختیار دفع ادرار خود را از دست داده اند مورد استفاده

قرار میگیرد.

این محصول روکش نرم و قابل انعطاف است که مشابه کاندوم معمولی بوده و به همان روش روی آلت تناسلی

قرار میگیرد.

انتهای این محصول توسط لوله به کیسه جمع آوری ادرار متصل شده و به سبب مقاوم بودن لوله در برابر پیچ

خوردگی و تا شدن,جریان ادرار به سمت کیسه دچار مشکل نشده و ادرار دفع شده به کاندوم باز نخواهد

گشت.

این محصول محافظت روزانه را عرضه می کند و به دلیل نامعلوم بودن کسی متوجه استفاده

شما از آن نمیشود.

هم چنین استفاده از آن به سادگی امکانپذیر است به طوریکه فرد به تنهایی و بدون کمک گرفتن ازافراد دیگر

در منزل می تواند نسبت به استفاده از آن مبادرت نماید.