کلاه یکبار مصرف (هر عدد)

تومان 2,300

انواع کلاه های یکبار مصرف در اشکال و مدل های متنوع تولید میگردد ، عمده مصرف ابن نوع کلاه ها مریوط به بیمار و جراح ها

میباشد ، البته انواعی از کلاه های یکبار مصرف در سایر صنایع بجز درمان و بهداشت مورد استفاده قرار میگیرد