مقالات

شستشوی زخم

شستشوی زخم جریان مداوم  مایع بر روی سطح زخم باز است تا موجب آب رسانی زخم، دور کردن پرزها، ذرات... ادامه مطلب