دسته بیستوری (اسکالپل)

تومان 45,000

پاک کردن

توضیحات

دسته تیغ یا بیستوری (اسکالپل)

تیغه و دسته بیستوری و یا اسکالپل به اشکال مختلفی وجود دارند. بیشتر از جنس استیل کربنی و یا برنجی می باشند. تیغه ها و دسته ها سایز های گوناگونی دارند و بسته به عمق ناحیه عمل، جراحان سایز و شماره مناسب را انتخاب می نمایند. به عنوان مثال دسته بیستوری شماره 3 از رایج ترین الگوها در ست جراحی می باشند.

-تیغ های نوع بیستوری در شماره های 6، 9، 10، 11، 12، 14 و 15 با دسته بیستوری شماره 3 یا 9 منطبق می باشند.

-تیغ های نوع بیستوری در شماره های 20، 21، 22، 23 و 24 با دسته بیستوری شماره 4 یا 6 منطبق می باشد.

اطلاعات بیشتر

شماره

3, 4