سرنگ گاواژ

تومان 16,000

60 سی سی

توضیحات

سرنگ گاواژ (لوله NG)

غذا خوردن از نیازهای اولیه همه افراد است. گاهی رفع این نیاز اولیه به علت برخی بیماری ها ، بی اشتهایی، اختلال در بلع، جراحی و … از طریق تغذیه دهانی امکان پذیر نمی باشد و باید از روش هایی نظیر تغذیه با لوله استفاده کرد، به تغذیه از طریق لوله گاواژ کردن می گویند. معمولاً در این روش لوله از راه بینی وارد معده می گردد. تغذیه با لوله به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت می باشد اما در اکثر موارد بعد از مدت کوتاهی فرد توانایی تغذیه از راه دهان را باز می یابد و به شرایط عادی برمی گردد.