سه راهی آنژیوکت

تومان 5,000

توضیحات

سه راهی آنژیوکت

سه راهی آنژیوکت برای کنترل مایعات در حال تزریق از طریق آنژیوکت بکار می رود و باعث می شود تا چند مایع هم زمان از جند مسیر به صورت موازی و داروی ترکیبی به بدن بیمار تزریق شود. برای افزایش ایمنی و همچنین کاهش فشار روانی و درد بیمار از سه راهی آنژیوکت استفاده می کنند.

ویژگی ها

  • ساخته شدن از پلی کربنات گرید پزشکی شفاف
  • چرخش شیر 360 درجه
  • جریان مایع یکنواخت بدون آشفتگی و یا حباب هوا
  • جریان دقیق و مستمر از کانال ها