قوزبند اوپو OPPO 2175 POSTURE AID CLAVICLE BRACE

تومان 238,000

توضیحات

– بریس با ایجاد عدم تانایی تحرک در بیمار تناسب و راحتی هر چه بیشتر را برای بیمار فراهم می کند.
– بستن آسان توسط قلاب و حلقه آسودگی در تنظیم را فراهم می کند.
– مناسب برای بزرگسالان و کودکان.
– بخش های مربوط به زیر بغل با دوخت کشباف پوشش داده شده اند.