پالس اکسیمتر انگشتی میکرولایف OXY300

توضیحات

پالس اکسیمتر انگشتی میکرولایف

پالس اکسیمتر وسیله ای قابل حمل و غیر تهاجمی است به این معنا که برای استفاده از آن نیازی

به ایجاد حفره یا زخم در بدن نیست. این وسیله برای اندازه گیری نقطه ای میزان درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین

سرخرگی و میزان ضربان بزرگسالان و کودکان بیمار طراحی شده است.

میزان اشباع اکسیژن، درصد هموگلوبین در خون سرخرگی را نشان می دهد که مملو از اکسیژن است.

این مقدار، پارامتر بسیار مهمی برای سیستم تنفسی است.

بسیاری از بیماری های تنفسی حاصل کمبود اشباع اکسیژن در خون انسان است.

شرایط مختلفی از جمله اختلال در عملکرد ارگان ها که ناشی از بیهوشی، مشکلات پس از جراحی و یا آزمایشات

پزشکی است، باعث کاهش درصد اشباع اکسیژن می شود.

بنابراین بهتر است میزان اکسیژن اشباع در بیماران اندازه گیری کرد تا بتوان از بروز مشکلات جدی جلوگیری کرد.

این وسیله برای استفاده شخصی (در منزل) و همچنین استفاده در بخش پزشکی (بیمارستان، مراکز درمانی) مناسب است.