پانسمان جاذب سوربکت Sorbact Absorption Dressing

تومان 60,000

پاک کردن

توضیحات

پانسمان جاذب سوربکت Sorbact Absorption Dressing

پانسمان نگهدارنده سوربکت، یک پانسمان ضدعفونی شده است که باکتری ها و قارچ ها به آن جذب می شوند. این پانسمان جاذب از یک سطح سبز رنگ در برخورد با زخم، یک هسته جاذب و یک لایه نگهدارنده سفید تشکیل شده است که ترشحات زخم را نگه و حفظ می کند و در نتیجه خطر رطوبت را کاهش می دهد و رطوبت محیط زخم را نیزحفظ می کند.این پانسمان قابل استفاده در درمان فشاری نیز میباشد.

ویژگی ها

  • لایه سبزرنگ پانسمان جاذب سوربکت میکروب و قارچ و لایه های جذب کننده ترشحات متوسط و زیاد را به خود میکشد. در زخم های سطحی مترشح و بعنوان پانسمان ثانویه برای جذب ترشح نیزاستفاده میشود.
  • پانسمان نگهدارنده سوربکت، یک پانسمان ضدعفونی شده است که باکتري ها و قارچ ها به آن جذب می شوند. این پانسمان جاذب از یک سطح سبز رنگ در برخورد با زخم، یک هسته جاذب و یک لایه نگهدارنده سفید تشکیل شده است که ترشحات زخم را نگه و حفظ می کند و در نتیجه خطر رطوبت را کاهش می دهد و رطوبت محیط زخم را نیزحفظ می کند.
  • این پانسمان قابل استفاده در درمان فشاري نیز میباشد.

نحوه استفاده

  • محل زخم را طبق روش بالینی آماده کنید.
  • اندازه مناسب از پانسمان را برای زخم انتخاب کنید. پد زخم باید حداقل 2 سانتیمتر حاشیه زخم را پوشش دهد.
  • با استفاده از روش آسپتیک (عاری از عفونت)، پانسمان را ازبسته بندی خارج کنید .
  • پانسمان را اعمال کنید. اطمینان حاصل کنید که لایه  سبز رنگ در تماس مستقیم با سطح کل زخم می باشد.
  • از یک پانسمان مناسب جهت فیکس کردن آن استفاده نمایید.
  • زمان تعویض پانسمان بستگی به میزان ترشحات و وضعیت کلی زخم و پوست اطراف آن دارد.
  • اگر شرایط بالینی اجازه می دهد، پانسمان را می تواند به مدت 7 روز باقی بماند.

اطلاعات بیشتر

اندازه ها

10×10, 10×20, 7×9

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…