پانسمان سواب سوربکت Sorbact Swab Dressing

تومان 145,000

قطر 3 سانتی متر

توضیحات

سواب سوربکت Sorbact Swab Dressing

پانسمان سواب گرد سوربکت، یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند. سطح تماس این پانسمان با زخم به صورت یک سواب گرد که با یک حلقه سیلیکونی حفظ می شود شکل می گیرد. این پانسمان با خاصیت آنتی باکتریال در زخم هایی با حفره های کم عمق استفاده میشود. همینطور برای پاکیزه کردن زخم هایی با ترشح مناسب است.

نحوه استفاده

  • بستر زخم را طبق روش بالینی آماده کنید.
  • پانسمان را از بسته بندی با استفاده از روش آسپتیک خارج نمایید.
  • در زخم های حفره مانند، پانسمان را به طوری که تماس مستقیم با سطح کل زخم در تماس باشد، اعمال کنید.
  • از یک پانسمان ثانویه مناسب استفاده نمایید.
  • زمان مورد نیاز جهت تعویض پانسمان بستگی به میزان ترشحات و وضعیت کلی زخم و پوست اطراف آن دارد.
  •  اگر شرایط بالینی اجازه می دهد، پانسمان می توان به مدت 7 روز باقی بماند.

 

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…